27/07/2021
גונזאגה בע"מ, 515855302, המלאכה 10, רעננה.

אסמכתא לביצוע עבודות הנגשת אתר

לכבוד בעלי אתר: alhasapa.co.il

מערכת נגישלי מבצעת הליך הנגשה אוטומטי של אתר האינטרנט שלכם לאנשים עם מוגבלויות. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת שההנגשה תהיה לרמת AA בהתאם להנחיות ,WCAG 2.0 תקן ישראלי 5568 והחוק במדינה, ובכפוף למגבלות הטכנולוגיות של מערכת נגישלי.

עם רישום האתר והטמעת המערכת בו, מתחיל הליך אוטומטי של סריקת ופענוח האתר ובמקביל עיבוד והתאמה של התכנים, התמונות והמודולים שבו בהתאם לתקן. הליך ההנגשה האוטומטי אורך כ- 48 שעות. לאחר ההליך הראשוני, המערכת תמשיך לסרוק את אתרכם כל 24 שעות ולפענחו מחדש, בכדי להנגיש גם שינויים, עדכונים ותוספות. במקביל, בעת התקנת המערכת, מתווסף לאתר סרגל כלים המאפשר למשתמשים עם מוגבלויות להתאים את האתר לצרכיהם האישיים. וזאת כל זמן שהמערכת פעילה ומוטמעת בקוד האתר.

אחריותינו כלפיכם: אם תמצא תקלה אשר לא אפשרה למערכת להשלים את הליך ההנגשה, וקיבלתם מכתב התראה מעו"ד בנושא, נפעל כמיטב יכולתנו ובמהירות האפשרית על מנת לתקן את התקלה ולהשלים את ההליך תוך לא יאוחר מ-60 יום. שירות זה אינו כרוך בתשלום נוסף, ומוצע במסגרת רישיון השימוש.

אחריותכם כלפינו: עליכם לדווח לנו על קבלת מכתב ההתראה תוך לא יאוחר מ-3 ימי עסקים ובמייל ל hello@nagishly.co.il ולוודא ששלחנו מייל חוזר עם אישור קבלת המכתב.

האמור לעיל כפוף מכל בחינה שהיא להוראות תנאי השימוש שלנו, המתפרסמים באתר האינטרנט שלנו, שכתובתו https://nagishly.co.il/terms-of-service