cross2
user3 התחברות phone-wave 077-997-8570
נשמע מעניין? צרו קשר! לפרטים או שיחה עם נציג
מרכז שירות הלקוחות

האם מערכת נגישלי מתערבת בקוד המקור של האתר או משפיעה על ביצועי וזמני הטעינה?

מערכת נגישלי אינה מתערבת כלל בקוד המקור של האתר. נגישלי "מתלבשת" על קוד האתר בצד הדפדפן ברגע שהוא נטען, ומשנה אותו בהתאם לדרישות המשתמש. במידה והמשתמש לא בחר לבצע פעולה, נגישלי לא תיגע בקוד האתר, ובכל מקרה, המערכת לא משנה, מוחקת, שומרת או מעדכנת שום דבר מקוד המקור, אך ורק מהקוד המוצג בדפדפן (נקרא גם צד לקוח – Client Side) – שינויים אלו מתבצעים אך ורק במבנה האובייקטים של המסמך (DOM), ובעזרת CSS ו JS, ולא נדרשת שום התממשקות ברמת מערכת או ברמת שרת. ברגע שהקוד של נגישלי הוסר מן האתר, למערכת לא יהיה קיים שום זכר באתר עצמו.

בנוסף, נגישלי לא משפיעה כלל על ביצועי האתר. היא עצמה נטענת רק לאחר שהאתר כולו נטען ורונדר במלואו ע"י הדפדפן. בנוסף, המערכת נטענת בצורה אסינכרונית, כך שהדפדפן אינו מחכה לטעינה שלה על מנת להציג לגולש את האתר שלכם, או על מנת לאפשר לגולשים לבצע פעולות. באופן זה, אנחנו יכולים להתגאות בכך שהמערכת לא משפיעה על זמני טעינת האתר, ולא משפיעה על ציון אופטימיזציית האתר אפילו לא באופן הזעיר ביותר, ויחד עם זאת, נטענת בשיא המהירות, עם קבצים דחוסים (GZIP) וקאשינג מלא, ומאפשרת לגולשים שימוש מלא ותקין באתר החל מהרגע הראשון. 

צפו בדוגמאות מאתרי לקוחותינו

אז מה דעתכם על הכתבה?
thumbs-up3 0
thumbs-down3 0
עדיין יש שאלות? צרו איתנו קשר